Пълен каталог Производител на сувенирни подаръци

Вашият най-добър партньор в Китай

20+ години опит в търговията на едро със сувенири и подаръци

Глобален правителствен доставчик на решения за туристически сувенири

Министерство на икономиката

В повечето страни, Министерство на икономиката играе решаваща роля в правителствения сектор, главно като наблюдава икономическата политика на нацията.

 

It се състои няколко отговорни сектори за развитие, предприемачество, малки и средни предприятия, регулиране на търговските дела, надзор и последващи действия, услуги за поддръжка и международни търговски дела.

Екипът на сувенири ТАЛМУД си сътрудничи с различни икономически отдели да се повиши малки и средни предприятия (МСП) чрез насърчаване на икономическия растеж, заетостта и предприемачеството

Министерство на икономиката
Министерство на културата

Министерство на културата

Министерството на културата е посветен на оказване на влияние и прилагане на културни политики, осигуряване на културата на нашата нация, насърчаване на артистични дейности и насърчаване на културни индустрии като филми, радиоразпръскване, телевизия, музика, танци и издателство. 

 

Ние също така активно насърчаваме културни изяви, обмен и развитие на таланти, особено за музеен сувенир на културата на едро бизнеса в световен мащаб.

Нашият ТАЛМУД екип за персонализиране на сувенири сътрудничи с Националния департамент по култура за насърчаване на културното предприемачество, ниша развитие на пазара и устойчивост.

Министерство на туризма

- Министерство на туризма отговаря за формулирането и прилагането на национални политики в областта на туризма, както и за развитието и насърчаването на комерсиализацията на националната туристическа индустрия.

 

Туризмът увеличава националния БВП, създава възможности за заетост и насърчава икономическото развитие.

ТАЛМУД сте водещ производител на едро, специализиран в персонализирани сувенири и има желание да си сътрудничи с Министерство of Tуризъм в световен мащаб, за да стимулират своите туристически и търговски сектори. Ние служим като вашият идеален консултант за развитие на туризма.

Министерство на туризма
Министерство на пощите

Министерство на пощите

За развиващите се страни, особено в Африка, пощенският отдел е най-добрата система за разпространение на сувенири.

 

Пощенските отдели в цялата страна могат да служат като магазини за търговия на дребно или магазини за персонализирани сувенири и подаръци в техните страни. Сравнително добре развитата пощенска транспортна система позволява ефективна и безопасна експресна доставка на сувенирни стоки до домовете на клиентите.

ТАЛМУД си сътрудничат с някои африкански правителства за разпространение на сувенири чрез пощенския сектор, с a философия за насърчаване на икономическото и туристическото развитие в развиващите се страни.

Глобални авиолинии

Като опитен търговец на едро на сувенири, екипът на TALMUD MBA сте характеризиращ се със забележителен дух на иновация.

 

В допълнение към свързването с местни канали за разпространение, ние ефективно обединихме нашата мрежа за разпространение на сувенири с авиокомпаниите. Това ни позволява да предлагаме персонализирани сувенири от родните ни страни чрез глобална мрежа от клонове в големите градове и на избрани авиокомпании.

 

TALMUD се ангажира с развитието, култивирането и растежа на пазарни ниши в индустрията за сувенири и подаръци и се надяваме да можем да ви предоставим професионални консултации в индустрията за сувенири и услуги за кооперативно развитие чрез нашия богат опит.

Глобални авиолинии

Сродни продукти

Стимулиране на икономическото развитие със съвместни сувенирни проекти

 

Сътрудничеството между правителствените служби и собствениците на фирми се оказва решаващо в глобалния контекст за насърчаване на предприемачеството и икономическия прогрес. TALMUD, влиятелен глобален производител на едро, специализиран в персонализирани сувенири, е отличен пример за това сътрудничество с няколкото глобални правителствени бизнес партньорства.

 

Икономическата политика на една страна се формира най-вече от Министерството на икономиката. Да подкрепя малък и среден бизнес (МСП) и насърчаване на заетостта, предприемачеството и икономическия растеж, TALMUD работи с икономическите отдели. 

 

Чрез прилагането на знанията си за правене на сувенири по поръчка, TALMUD подкрепя глобалната търговия, като помага за растежа и регулирането на икономическите дела.

 

Основата на идентичността и жизнеността на една държава е нейната култура. Целта на Министерството на културата е да подкрепя и съхранява артистичните търсения наред с културния бизнес. Разработването на ниша пазарите и културното предприемачество са приоритетни в партньорството на TALMUD с националните отдели на културата. 

 

TALMUD насърчава културното взаимодействие и развитието на таланти, като предоставя персонализирани сувенири, което впоследствие помага на глобалните културни индустрии да процъфтяват.

 

Икономическото развитие се ускорява от туризма, който повишава БВП и създава работни места. Разработването на туристически регулации и развитието на сектора на пътуванията и туризма са основните задачи на Министерството на туризма. 

 

Чрез проекти за сувенири TALMUD си сътрудничи с туристически отдели по целия свят в подкрепа на туристическата индустрия. Предоставяйки персонализирани сувенири, TALMUD подобрява туристическите изживявания и брандирането на дестинациите, като същевременно разширява гамата от възможности за пътуване.

 

Особено в развиващите се страни пощенското министерство е основен механизъм за разпространение. За ефективно разпространение на сувенири и насърчаване на растежа на туристическия и икономическия сектор, TALMUD работи с пощенските власти. Използвайки пощенски мрежи, TALMUD насърчава икономическото включване чрез гарантиране навременна доставка персонализирани продукти за клиенти по целия свят.

 

Глобалните авиокомпании са примери за иновативни партньорства, които надхвърлят правителствените ангажименти. TALMUD предлага персонализирани сувенири чрез международни клонове и услуги по време на полет, като интегрира своята мрежа за разпространение на сувенири с авиокомпаниите. 

 

През това стратегическо партньорство, глобалната аудитория е изложена на разнообразие от културни предложения, като същевременно разширява обхвата на пазара и подобрява изживяването при пътуване.

 

Като доказателство за нашия ангажимент за развитие на пазарни ниши, ТАЛМУД предлага квалифицирани консултантски услуги за секторите на подаръците и сувенирите. Ние също така предоставяме концепции и подходи за устойчив растеж въз основа на дългогодишния опит, подобрявайки местните икономически и културни пейзажи в процеса.

 

Съвместните проекти между TALMUD и публичния сектор илюстрират повратната точка на сътрудничеството в насърчаването както на артистичната жизненост, така и на икономическия просперитет. Чрез използването на връзките, които съществуват между обществени и търговски институции, ТАЛМУД води отговорността за насърчаване на културния обмен, предприемачеството и подобряването на туристическите преживявания в световен мащаб.

1, Какви услуги може да предложи TALMUD за насърчаване на малки и средни предприятия?

С акцент върху насърчаването на икономическия растеж, създаването на работни места и предприемачеството, ТАЛМУД играе решаваща роля в подкрепата малки и средни предприятия (МСП) чрез координирани усилия с икономическите отдели. 

 

TALMUD предоставя възможности за развитие и предприемачество, като си сътрудничи с икономически организации, за да подпомогне растежа на МСП. Чрез това партньорство TALMUD помага за развитието на вече съществуващи бизнеси и насърчава стартирането на нови.

Тази стратегия за сътрудничество подчертава колко важно е за правителства и организации като TALMUD да работят заедно, за да подкрепят силна екосистема за МСП, което от своя страна насърчава растежа и общото икономическо развитие.

2, Как ТАЛМУД може да насърчи министерствата на икономиката и туризма в развиващите се страни?

Работейки с правителствени министерства, включително икономиката, културата, туризма и пощите, TALMUD може да подпомогне растежа на отделите за туризъм и икономика на развиващите се нации. ТАЛМУД може да поддържа малък и среден бизнес, културно предприемачество и туристически инициативи чрез създаване на връзки с тези отдели. 

 

Чрез използването на пощенски дистрибуторски мрежи и сътрудничество с глобални авиокомпании, TALMUD може да гарантира правилното разпространение на сувенири, което ще стимулира икономическото разрастване.

 

С тези иновативни партньорства и стратегии за сътрудничество ТАЛМУД може да допринесе значително за растежа на икономиките в развиващите се страни и туристическия сектор.

3, По какви начини TALMUD може да работи с Global Airlines за доставка на сувенири?

TALMUD може да работи с глобални авиокомпании за постигане на сделки за продажби по време на полет за продажба на сувенири. Пътниците могат да закупят отличителни сувенири, които подчертават местния начин на живот и култура, когато на полетите се предлагат персонализирани сувенири.

 

За да достигне до повече клиенти, TALMUD може също така да сключи сделки, за да представи продуктите си в каталози на авиокомпании или бутици на борда.

 

В допълнение TALMUD може да предложи авиокомпании сувенир по поръчка пакети, подходящи за конкретни местоположения, които подобряват всички аспекти на пътуващите клиенти. Тези партньорства помагат на TALMUD и авиокомпаниите, като стимулират продажбите на сувенири и насърчават пътуванията.

4, Какви предимства може да осигури TALMUD с годишното решение за подарък за глобална марка?

TALMUD годишно решение за подарък на глобална марка предоставя много предимства. В идеалния случай ние използваме партньорства с отдели като икономика, култура, туризъм и пощи, за да гарантираме всеобхватна помощ за растежа на туристическия, културния и икономическия сектор.

 

В допълнение, икономичен и широкообхватен обхват е възможен благодарение на експертизата на TALMUD в персонализирането на сувенири и доставката им чрез пощенски услуги и самолети. 

 

Освен това персонализираните решения за клиентите са гарантирани от подхода на TALMUD към устойчиви практики и специфично пазарно развитие.

 

Иновативният характер на TALMUD предлага иновативни подходи за повишаване на осведомеността за марката и удовлетвореността на клиентите в световен мащаб.

5, Кой е целевият пазар за сувенири от град ТАЛМУД?

ТАЛМУД Градски сувенири целевият пазар се състои от глобална гама от заинтересовани страни от държавния и бизнес секторите. По-конкретно, TALMUD работи с отделите по икономика, култура, туризъм и пощи за насърчаване на културното предприемачество, икономическия растеж, развитието на туризма и разпространението на сувенири. 

Освен това TALMUD си сътрудничи с глобални авиокомпании, за да достигне до повече туристи, търсещи изключителни сувенири. TALMUD се грижи за различна глобална клиентска база, интересуваща се от културни преживявания и икономическо развитие, като се обръща към правителствени служби, културни институции, туристически бордове и пътници, търсещи автентични и запомнящи се сувенири. Бизнесът поставя висок приоритет на персонализираните предложения и ниша развитие на пазара.

6, Как селските сувенири могат да представят културата, историята и идентичността на определени страни или области?

Селски сувенири са физически представяния на идентичността, културата и историята на дадена страна. Чрез изображения, произведения на изкуството и традиционно майсторство, те улавят духа на наследството на една страна.

 

Souvenir дава прозорец към разнообразната история и култура на една страна, варираща от ръчно изработени сувенири до исторически значими предмети. 

 

Тези сувенири, които могат да се състоят от забележителности, местни произведения на изкуството или културни дрехи, изграждат връзки между туристите и дестинациите, които виждат, като вдъхват чувство на гордост и носталгия.

 

Сувенирите от страната служат като глобални защитници на културните взаимодействия и разбирателство, като почитат културното разнообразие и поддържат исторически истории.

Изпратете Вашето запитване днес

    Вашата чанта за пазаруване
    Преминете към Top

    Вземете бърза оферта!

    x